Visie

Het project De Vlinder steunt zich op 5 kern visies. Met name:

I - Co-housing: Het is te gek om 8 grasmachines te kopen als je met één het gras kan afrijden waardoor het budget van de overigen 7 voor andere doelstellingen gebruikt kunnen worden.

II - kristalwoningen. Architectuur die genezend werkt door zijn vormen.

III - Concept Initiatievendorp. Vroeger zorgde iedereen voor iedereen vanuit de bloedsbanden in de dorpsgemeenschappen. Toen ging het individu ten koste van de gemeenschap. Nadien heeft de indidvidualisering zich verdergezet tot de gemeenschap ten koste kwam net van het individu zelf. De mens werd vrij maar ook eenzaam. Maar het individu kan in volle vrijheid kiezen om verschillende gemeenschappen aan te gaan met een groep van mensen dichtbij of veraf om samen onderweg te gaan. Dit kan ideaal in een cohousing maar nog meer in een initiatievendorp. Initiatieven helpen mensen voorbij hun individuele drempels. Het is leuk om terug een dorp te hebben, zij het dan dat niet de bloedsbanden maar de vrij keuzes van het individu. Ook de ambiance van alle verschillende generaties en ambachten binnen een steenworp van elkaar is een leuke ervaring. Zoals bijvoorbeeld de lijdster van het kinderonthaal met 7 eentjes achter zicht de toch door het initiatievendorp en zo mensen ontmoet, samen jaarfeesten organiseren enzovoort is zeer aangenaam.

IV - Eigen Ontwerp: De statistieken zeggen dat 90% van de mensen die een nieuwbouw woning hebben dat indien ze opnieuw kunnen bouwen ze weten wat ze echt willen terwijl ze ondertussen 20-30 jaar afbetalen aan een gebouw waar ze niet tevreden over zijn. Hier hebben de 9 architecten van het Orta Architectenbureau een antwoord op gevonden door te werken via een beeldvormingssessie en de wensen zo zichtbaar te maken. De meester op dit vlak is Marien Faasen die elke koper van de kiristalwoning begeleid en coached om het eigen ontwerp zichtbaar te maken. Daardoor wordt de woning werkelijk de mantel waarin je wil leven. Biografische profilactie zou je het kunnen noemen.

V De 3de architect in rij, Mark De Preeuw, zorgt voor de biologische en ecologische aspecten van de bouw. Hierdoor zijn ook de bouwmaterialen, naast de vormgeving van duurzame aard wat voor een harmoniserende werking zorgt.