Visie

Het project De Vlinder steunt zich op vijf kernvisies:

I - Co-housing:: Het is te gek om acht grasmachines te kopen als je met één het gras kan afrijden waardoor het budget van de overigen zeven voor andere doelstellingen gebruikt kan worden.

II - christalwoningen.Architectuur die genezend werkt door zijn vormen.

III - Concept Initiatievendorp.Vroeger zorgde iedereen voor iedereen vanuit de bloedsbanden in de dorpsgemeenschappen. Toen ging het individu ten koste van de gemeenschap. Nadien heeft de indidvidualisering zich verder gezet tot de gemeenschap ten koste kwam van het individu zelf. De mens werd vrij, maar ook eenzaam. Maar het individu kan in volle vrijheid kiezen om verschillende gemeenschappen aan te gaan met een groep van mensen dichtbij of veraf om samen onderweg te gaan. Dit kan ideaal in een co-housing, maar nog meer in een initiatievendorp. Initiatieven helpen mensen voorbij hun individuele drempels. Het is leuk om terug een dorp te hebben, zij het dan dat niet op basis van de bloedsbanden maar van de vrije keuzes van het individu. Ook de ambiance van alle verschillende generaties en ambachten binnen een steenworp van elkaar is een leuke ervaring. Zoals bijvoorbeeld de leidster van het kinderonthaal met zeven ‘eendjes’ achter zich aan op tocht door het initiatievendorp, en zo mensen ontmoet. Samen jaarfeesten organiseren enzovoort, is zeer aangenaam.

IV - Eigen Ontwerp:De statistieken zeggen dat 90% van de mensen die een nieuwbouwwoning hebben, weten wat ze echt willen indien ze opnieuw kunnen bouwen, terwijl ze ondertussen 20-30 jaar afbetalen aan een gebouw waar ze niet tevreden over zijn. Hier hebben de negen architecten van architectenbureau Orta een antwoord op gevonden door te werken via een beeldvormingssessie en de wensen zo zichtbaar te maken. De meester op dit vlak is Marien Faasse, die elke koper van de christalwoning begeleidt en coacht om het eigen ontwerp zichtbaar te maken. Daardoor wordt de woning werkelijk de mantel waarin je wil leven. Biografische profilering zou je het kunnen noemen.

V De 3de architect in rij, Architecten Atelier Archi4, met architect-stedenbouwkundige Mark Depreeuw en architect Steven Dalving, werden bereid gevonden dit parcours mee te begeleiden op gebied van plan-en inplantingsverfijning en mens -en milieuvriendelijk bouwen of bio-ecologische zorg voor de bouwrealisatie van deze woningen. De mens in harmonie met de natuur.

Ook de stedenbouwkundige procedures zullen met hen doorlopen  worden.