Historiek

Al sinds 2006 loopt Charles De Jongh met het idee rond om een samenhuizenproject op te starten binnen zijn initiatievendorp Roden Dries. En hij heeft ook al een idee hoe de woningen er zouden kunnen uitzien: christalwoningen van de Nederlandse architect Henk Hupkes. Maar het duurde tot mei 2014 eer hij de eerste mensen ontmoette die samen besloten om hier werk van te maken. Zij reisden samen naar Zeist waar er sinds 1984 23 woningen gerealiseerd zijn als serviceflats aanleunend bij het ouderlingentehuis aldaar. Zij wilden eens proeven van de sfeer van het samenwonen en het wonen in een christalwoning. En zij besloten kort daarop het project op te starten. De grond werd aangekocht en de eerste plannen werden door architect Marien Faasse op papier gezet. Weldra kwamen er nog andere kandidaten opdagen en breidden de gesprekken uit. Sinds mei 2015 zijn we zo goed als rond met de definitieve plannen en het indienen van een concrete bouwaanvraag. Een mondelinge toezegging van de gemeente hebben we al gekregen, en een mogelijke aannemer hebben we ook al in het vizier.

Idee van christalwoningen = eerste in Zeist Utrecht bij Huize Valckenbosch. Het idee zelf is ontstaan in 1960 bij Henk Hupkes die op dat moment 23 kerken voor verschillende religies had gebouwd (katholieken, protestanten, christengemeenschappen enz.) en zich realiseerde dat het religieuze zich tussen de mensen moet afspelen en zo architectuur heeft ontwikkeld waarin de polariteit man/vrouw tot een twee-eenheid wordt. Hij ging op zoek bij de Griekse bouwkunst en bij de gothiek en kwam via de fibonaccireeks, de gulden snede en de vijfhoek tot het oerconcept van de christalwoning.

Historiek de vlinder

in 2006 heeft Henk Hupkes contact gezocht met Charles De Jongh met de vraag of ook in het initiatievendorp christalwoningen gebouwd zouden kunnen worden.

Hiervoor kwam op 9 april 2014 de geschikte grond vrij. Zo werden in een versneld tempo mensen gezocht en bereid gevonden. De eerste drie kopers zijn bekendgemaakt op 19 mei 2014 waardoor op 20 mei 2014 De Wereldwerf 2000 m2 bouwgrond kon kopen om dit te kunnen realiseren.

Sindsdien zijn via de eerste eigenaars / kopers de eerste ontwerptrajecten begonnen voor hun eigen individuele christalwoningen.

In het najaar 2014 / voorjaar 2015 hebben we contacten gehad met de bouwdienst en de stedenbouw Antwerpen die alle enthousiast zijn voor het co-housing concept De Vlinder. Zonder enige veranderingen kon voor hen het voorgelegde ontwerp gerealiseerd worden.

Heden zijn er zes van de acht woningen verkocht. We zoeken nog kandidaten voor de overige drie huizen. Architecten Atelier Archi4  , met architect-stedenbouwkundige Mark Depreeuw en architect Steven Dalving, werden bereid gevonden dit parcours mee te begeleiden op gebied van plan-en inplantingsverfijning en mens -en milieuvriendelijk bouwen of bio-ecologische zorg voor de bouwrealisatie van deze woningen. De mens in harmonie met de natuur.

Ook de stedenbouwkundige procedures zullen met hen doorlopen worden.