Wie we zijn

In eerste instantie de klanten van onze initiatieven, de baby’s, de peuters, de kleuters, de lagere school kinderen, de cursisten van het opleidings centrum, de bezoekers van de herberg, klanten in de winkel, de bewoners van het co-housing project de vlinder, van de andere initiatieven, de vluchtelingen, de feestvierders en veel meer.

Na de klanten ook de medewerkers, de vrijwilligers. Een mooie uitspraak van Ita Wegman 100 jaar geleden “het zal rond de millenium wisseling tot zo ver komen dat de ware medische impuls zal worden woorgeleefd door mensen die er niet voor betaald worden” mensen die dus de nood van de anderen tot het motief van eigen handelen maken.

De medewerkers van de initiatieven, betaalde alsook de vrijwillige krachten, in het bijzondere ook de pioniers, mensen die een commitment zijn aangegaan om een nood te lenigen van de start tot en met de realisatie en de exploitatie er volledig voor te gaan. Behartigers, mensend ie een waardevolle bijdragen leveren zonder de eind verantwoordelijkheid te dragen. Voor al deze mensen zie zie de respectievelijke websites gelinkt aan aan hun initiatief.

We zijn mensen die kiezen om samen met elkaar een maximaal mogelijke bijdrage te leveren, hoe bescheiden ook, een steentje bij te dragen aan mens en wereldwording. In samenwerking met elkaar, de natuurlijk en de geestelijke wereld.

Wat we gemeenschappelijk hebben is de visie van het initaiteivendorp (zie visie) we komen uit elke regio of aspect van de maatschappij; uit elke rechtsaarde, religie of filosofische overtuiging, voor zover deze in vrede is met de christus impuls (warmee wordt verstaan: ten dienste van mens en wereldwording)