Visie

Inleiding

Volledigheid, eenheid in verscheidenheid, een mens is pas mens als hij wordende is, als hij in ontwikkeling is.

Wij hebben de visie en overtuiging dat wanneer mensen zich inzetten voor mens en wereldwording dat de wereld er een beetje beter op kan worden. We maken dus de nood van de ander tot motief van ons handelen. Verder weten we pas da teen men seen mens is als hij in ontwikkeling is… een koe blijft een koe, .. dit onderscheid de mens van een dier omdat hij in ontwikkeling is of kan zijn.

De volledigheid, eenheid in verscheidenheid, alle aspecten van cultuur, de maatschappij, geheel of een beetje vertegenwoordigd zijn op deze site. (Zie de homepage)

Het menselijk bloed van dragger van de erfelijkheid naar drager van het vrije ik

Vroeger zorgden de mensen voor elkaar in familie verband of dorpsverband op basis van de erfelijkheidsstroom. Het was vanzelfsprekend. De gemeenschap ging ten koste van het individ. Door de snelle voortzetting van de individualisering, het individu zorgt voor zichzelf en ten koste van de gemeenschap, De vrucht hiervan is dat we vrije mensen zijn geworden, we zijn de eerste generatie die de eigen weg kiezen…We horen het nog vaak van ouders, grootouders of leerkrachten dat vroeger uw beroepskeuze werd bepaald door ouders, leerkrachten, pastoor of drops oudsten of andere… we zijn vrij geworden… maar daardoor ook eenzaam.. in die fase kunnen we beslissen om op basis van vrije keuze met andere mensen in verbinding aan te gaan… voor korte of lange duur, nabij of veraf… een ideale plek voor zo’n relaties is een initiatief… een nog veel betere plek hiervoor is een initiatvendorp, zodat je niet beperkt wordt tot één werksituatie.

Eenheid in verscheidenheid i.p.v. Descartiaans opdelen,

  Waar de initiatieven als de organen in een gezond lichaam in synergie met elkaar samen

 • werken en een groter geheel vormen, waardoor de onderdelen ( initiatieven ) pas tot ontplooiïng en tot hun recht kunnen komen,
 • als kritisch minimum = initiatievencluster = leef-voorwaarde voor de individuele initiatieven omdat ze op hun eentje niet in staat zij lang stand te houden t.o.v. de omsingeling van hun omgeving die veelal nog in het Descartiaans paradigma functioneert.
 • Zoals een mens een goed initiatief nodig heeft om verder mens te worden, zo heeft een initiatief een initiatievendorp nodig om zich als initiatief duurzaam te kunnen ontwikkelen
 • Vroeger zorgde men (dorp) voor elkaar vanuit de vanzelfsprekendheid/ de bloedsbande (de gemeenschap ten koste van het individu), Dan zette de individualisering zich door ikke voor mezelf ( individu ten koste van de gemeenschap ), dan zijn we nu vrij, maar wel eenzaam; en dan besluit je de ander te geven wat je van hem niet krijgt en/of De nood van de ander tot motief van het eigen handelen en/of de behoefte aan anderen omdat die mij uit mijn eenzijdigheid verlossen en/of…
 • ul>
 • => besluit om voor korte of lange termijn, nabij of wat verder af met mensen een stuk gemeenschappelijke weg af te leggen = vrij wilsbesluit van het ik . De setting van een initiatievendorp is daarvoor erg geschikt.
 • Een initiatievendorp kan een landingsbaan zijn waar mensen onder hun bovenleiding komen en dus gaan ervaren dat ze daar aan het doen zijn, waarvoor ze gekomen zijn. ( zoals gezegd: beknopt ).
 • Het initiatievendorp als bootje om het in het nieuwe paradigma werkzaam te kunnen zijn en blijven

  We zien dat er enkele kostbare initiatieven na enkele jaren of decennia opbranden… ze zouden nog werkzaam moeten zijn maar vastzitten in hun vorig paradigma waardoor ze uiteindelijk uitdoven... door meerdere initiatieven in een nieuw paradigma op één locatie met elkaar samen te brengen en dus met een vergulde representatie van de maatschappij in synergie met elkaar die initiatieven laten samenwerken, blijkt dat we een kritisch minimum realiseren waardoor het mogelijk is om met het geheel duurzaam in de tijd door te groeien en te evolueren.

  Dus om op die manier initiatieven in een initiatievendorp te verbinden.