Historiek

De start van het initiatievendorp begint reeds op 3 januari 1969. Op dit moment ligt Louis De Jongh op sterven in de Erasmuskliniek in Antwerpen op de zogenoemde sterfzaal tussen een 18 à 20-tal bejaarden.

In één week tijd ziet hij daar negen mensen over de drempel gaan. Mensen worden gewassen, afgevoerd en de nog levende worden gevoed. Wat hem echter het meest tegen de borst stoot is de afwezigheid van de zorg. Niet dat ze geen eten krijgen of hygiënische verzorging. Als westerse mens hebben we ons niet voorbereid op de dood laat staan op de tocht tussen dood en nieuwe geboorte en bij elk stervende is dit een enorme angst. Uitkijken naar hulp, maar straal voorbijgelopen worden.

Hij verbaast zich enorm over deze toestand en is daardoor geschockeerd. Hij realiseert zich dat de golden sixties, de zogenoemde topcultuur van het Westen hier een verschrikkelijk groot veld onbewerkt laat liggen.

Op 3 januari 1969 heeft hij wat we nu een bijna-doodervaring noemen, en neemt zich voor om aan deze situatie iets te doen. Enkele weken later loopt hij het ziekenhuis buiten. en stel zich de eerste twee belangrijke vragen: “Hoe kunnen goede mensen, de artsen, verpleegkundigen en dergelijke, slechte zorg geven?” Hij komt tot de vaststelling dat de visie die de mens heeft de nood bepaald die je kan herkennen. Als je bijvoorbeeld in Indië een stervende Hindu wil reanimeren dan krijg je 20 Hindu's op je hals,die je hardhandig ontzetten want die man is zijn hemel aan het verdienen.... Laat je in België een stervende aan zijn lot over, dan krijg je een boete of zelfs gevangenisstraf want je hebt verzaakt een medemens te helpen.

Als dus bejaardenzorg, of sterftebegeleiding zich beperkt tot eten, drinken, wassen, slapen, voor de televisie zetten, en voor de rest niet te moeilijk doen, dan hebben wij een probleem met onze visie.

Na een zoektocht komt hij via het Tibetaanse Dodenboek, het boeddhisme, tot een prachtige holistische visie… maar wij zijn geen Aziaten. In het Westen komt hij tot verhalen over Indianen als voorbeeld van een holistische visie… maar wij zijn geen indianen. Per toeval komt hij bij de Rudolf Steinerschool en de antroposofie terrecht. Hij vind daar een mens- en wereldbeschouwing en een mensbeeld dat de mens ruimer ziet dan enkel het tastbare. Hij verdiept zich in deze filosofie/pedagogie. Het is duidelijk dat dit een bruikbare visie vormt om deze idealen te realiseren. Een jaar nadien wordt de Christoforus Stichting opgericht om een bejaardeninitiatief te realiseren.

Op 6 januari 1974 vond er zich een belangrijke samenkomst plaats met de Duitse Gemeinschaftsbank voor de realisatie van het toenmalige bejaardeninitiatief. Echter drie dagen voordien, dag op dag vijf jaar na de startimpuls van zijn initiatief, overlijdt hij op 3 januari 1974 aan een hartaderbreuk tijdens een beklimming in de Belgische Ardennen met het gezin.

Niemand van de 27 andere initiatiefnemers neemt de fakkel over en het initiatief verdwijnt op die manier van het voorplan. Het leeft wel zichtbaar verder in twee van zijn drie kinderen, Charles’ oudere zus en jongere broer, die beiden bejaardenzorg zijn gaan doen. Charles wilde na het middelbaar meubelmakerij volgen. Echter vijf jaar na het overlijden van Louis De Jongh, in het voorjaar 1979, als Hildegarde als 22 jarige, net gehuwd, terugkomt van haar werk, vindt ze haar echtgenoot gestorven aan een Co-verbinding. Dit trauma is dermate erg dat ze het advies volgt om uit het huis, uit de straat, uit de stad, uit het land te gaan en begint ze als bejaardenverzorgster in Haus Hohenstein in Murhard in het Zwarte Woud in Duitsland.

Eén jaar later, in 1980, komt ze terug met een antroposofische verpleegkundige, Ursula Huter, en spreekt Charles met de volgende zin: “We gaan eraan beginnen, ik doe sterftebegeleiding, zij antroposofische verpleging en jij zorgt voor de bouw, grond, financiën, vergunningen en dergelijek meer.” Met Charles’ antwoord: “Wacht, ik ben nog maar 18 jaar.”

Op Charles’ 22ste, in 1984, vier jaar later, beginnen vier jonge mensen aan het traject Huize De Sterrewijzer. Na 13 jaar opent Huize De Sterrewijzer, na een lang realisatietraject, haar deuren op 1 juli 1997. Huize De Sterrewijzer, dat plaats biedt aan 21 serviceflats voor echtparen of alleenstaanden, actieve bejaarden en 40 rustoordbedden voor meer behoeftigen, waaronder een kleine afdeling voor 10 demente bejaarden. Na drie jaar exploitatie is Huize De Sterrewizjer op kruissnelheid. Er zijn 20 tot 30 activiteiten per week: kunstateliers, wetenschapateliers, ambachtsateliers, biologische voeding, dagvers gekookt, organische bouw, juiste kleurgeving, biografiestudie en verschillende religies die in vrede naast elkaar leven. Tientallen artikels verschijnen in de locale, nationale en internationale pers. De Nederlandse televisie maakt er een reportage van die zelfs door een Japanse televisiezender wordt overgenomen.

Echter, het blijven 60-70 ouderen in één gebouw, waar zijn de kinderen? Waar is het therapeuthicum? Het schooltje? De winkel? Het atelier? De boer? Het opleidingscentrum? Kortom, waar is de rest van de maatschappij?

Met dit ideaal voor ogen wordt er besloten een initiatievendorp te realiseren  waarin de verschillende initiatieven als de organen in een gezond lichaam in synergie met elkaar samenwerken. In synergie, want als één orgaan zich afsluit krijg je ziekte, zo wordt je ziek als één van je organen niet samenwerkt.

Met dit ideaal voor ogen leidt Charles de staf van het rusthuis op, startende in het jaar 2000, om de leiding vanaf het jaar 2004 volledig te kunnen overdragen. Uiteindelijk duurde het nog tot 2005, ineens door een ziekte van Charles De Jongh, dat het rusthuis volledig zelf het bestuur kon overnemen.

Enkele maanden voordien, op 26 februari 2005, geeft de Raad van Bestuur van het rusthuis, het groen licht voor de opstart van het initiatievendorp. Later, op 21 april 2005, kopen we de aanpalende grond.

Op 6 juni 2005 valt Charles De Jongh voor 15 maanden ziek en wordt daardoor Huize De Sterrewijzer versneld zelfstandig.

Dan begint Charles De Jongh aan de voorbereiding van het initiatievendorp wat zich met name situeert op volgende vier terreinen:

Het fysieke

 • We willen mooie gebouwen, maar ze moeten betaalbaar zijn voor iedereen, dus:
 • houtatelier om de gebouwen en inrichting voor de andere initiatieven te maken
 • een opslag voor bouwmaterialen
 • verblijfsite voor vrijwilligers, zodat er door het ganse jaar doorgebouwd kan worden

Levensgebied (natuur)

 • Aanschaf nodige gronden + allw werkzaamheden in harmonie met de aanwezige natuur. (o.a. geomantie).

Het sociale

 • Onder impuls van het advies van de burgemeester werd de 3de klascontainer, die oorspronkelijk bestemd was als ontspanningsruimte voor de vrijwilligers, in gebruik genomen als eerste levensfase voor de Winkel en de Herberg.

De initiatieven zelf

 • De Winkel en Herberg werd initieel gerund onder leiding van Carina Brijssinck, en zo ontstonden grensoverschrijdende vriendschappen van binnen en buiten de muren met het dorp en de gemeente en werden de mensen geïnformeerd over de komende initiatieven
 • Tenslotte op het vierde gebied, de initiatieven zelf: Charles had als opdracht om zich om te bouwen van een pionier naar een landingsbaan voor pioniers, en zo anderen in de realisatie van hun initiatief bij te staan, geholpen door deskundigen ter zake, Albert Fletteman en Marien Faase. Het is een landingsbaan voor initiatieven en hun pioniers waar deze hun initiatieven, in harmonie met het aanwezige, kunnen komen realiseren met de hulp van de wereldwerf.

Via deze weg werden de volgende initiatieven reeds gerealiseerd:

 • wolvilt-atelier,
 • houtatelier
 • leefsite vrijwilligers
 • de herberg
 • de winkel
 • het kinderonthaal De Sterrelichtjes
 • en heel recent het opvanghuis voor vluchtelingen House of Colours
 • en in deze periode reeds de eerste verhuringen van de feestzaal

Heden zijn in de pipeline:

 • het therapeuticum Uriël (begin 2016)
 • Het co-housing project De Vlinder
 • opleidingscentrum Innana
 • peuter/kleuter/basis-steinerschooltje, eveneens gesitueerd op deze site
 • Organisatieadviesbureau jupiter,
 • Hospice De morgenster