Welkom

Welkom op de website van initiatievendorp Wereldwerf De Roden Dries

Initiatievendorp De Wereldwerf De Roden Dries is een plaats waar u terecht kan voor:

  • Zorg
  • Kinderen
  • Ouderen
  • Wonen
  • Therapie

Alsook voor schooling op allerhande terreinen

  • Wetenschappelijk
  • Kunstzinnig
  • Ambacht

Een plek waar je de danden uit de mouwen steken op vrijwel elk gebied

Maar vooral een plek waardoor je met de ontmoeting van de ander je een beetje meer je zelf kan worden en zo gewenst je je kan engageren om jouw bijdrage te leveren om mens en wereld een stapje verder te helpen.

(individue/eenzaam gedeelte: “om op basis van vrije keuzes gemeenschap te vormen”