Visie

Het Luisterende Oor: De naam is niet gestolen, waar vinden de mensen nog een luisterend oor? Net daarom zoeken bepaalde klanten momenten op wanneer de zaak leeg is om aan de gastvrouw het verhaal te doen.

Sociale schaal: De gastvrouw is op de hoogte van alle initiatieven in het dorp en kan zo antwoorden op vragen van klanten.

Onze klanten:

  • bewoners rusthuis + familie
  • (groot) ouders kinderonthaal
  • anderen verbonden met initiatievendorp
  • mensen van de wijk
  • mensen die meer willen te weten komen over het initiatievendorp kunnen terrechtkomen bij de gastvrouw

Een brug met de wijk. Er bestaan vriendschappen tussen mensen van Olen en het initiatevendorp en kunnen beiden van elkaar van elkaar.

Visie luisterende oor