Visie

Meswaarige zorg reikt verder dan eten, tv kijken, drinken, slapen. Menswaardig wonen is meer dan een cubus die bescherming biedt tegen regen en koude. Het gat tussen wat de mens werkelijk nodig heeft aan menswaardige zorg, hetzij in gebouwen, voeding of personenzorg en tussen dat wat het budget in deze maatschappi mogelijk maakt en wat eht zou moeten zijn wordt gedicht door vrijwilligerswerk.

We streven naar een moment waarin dat maatschappelijke driegeleding de wijze is waarop ons initiatieven dorp gerealiseerd is… In die zin is het vrijwilligerswerk hierin de startmotor om dit te verwezenlijken.

Op die manier brengen we in de praktijk dat de nood van de ander het motief van ons handelen vormt… en niet gelijk eender welke andere regel die haaks staat op een menswaardig worden en zijn.