Visie

Menswaardige zorg reikt verder dan eten, tv kijken, drinken en slapen. Menswaardig wonen is meer dan een kubus die bescherming biedt tegen regen en koude. Het gat tussen wat de mens werkelijk nodig heeft aan menswaardige zorg, hetzij in gebouwen, voeding of personenzorg en tussen wat het budget in deze maatschappij mogelijk maakt en wat echt zou moeten zijn, wordt gedicht door vrijwilligerswerk.

Op die manier brengen we in de praktijk dat de nood van de ander het motief van ons handelen vormt… en niet gelijk eender welke andere regel die haaks staat op een menswaardig worden en zijn.